marți, 23 august 2016

Capacităţile de cazare

Serviciile turistice de cazare vizează asigurarea condiţiilor şi confortului pentru adăpostirea şi odihna călătorilor, într-o perioadă de timp, pe baza unor tarife determinate în funcţie de capacitatea acestor unităţi de a asigura un anumit grad de confort şi de sezonalitate. Calitatea, volumul şi structura serviciilor de cazare depind de capacitatea de cazare a localităţilor turistice respective şi de dotarea bazei tehnico-materiale specifice, Capacităţile de cazare turistică reprezintă componente esenţiale ale bazei tehnico-materiale a turismului, incluzând acele dotări, care asigură înnoptarea şi odihna turiştilor pentru o anumită perioadă de timp, la un anumit preţ (tarif).
Conceptul de capacitate de cazare turistică nu trebuie confundat cu ceea ce se înţelege prin capacitate de primire. Relaţia între capacitatea de cazare turistică şi cea de primire turistică este de la parte Ia întreg. Capacitatea de primire turistică include numărul total de turişti (sau vizitatori), care poate fi găzduit (suportat) de o anumita zonă, tară a se diminua calitatea mediului fizic, prin degradarea sistemelor biologice şi sociale şi a satisfacţiei vizitatorilor. Capacitatea de primire include capacitatea fizică şi biologică, socială, ecologică, economică şi psihologică de absorbire a turiştilor.
1.      Capacitatea fizică de primire presupune acceptarea turiştilor în limitele unei marje, care se încadrează în suprafaţa şi capacitatea fizică deabsorbţie a zonei turistice. Depăşirea acestei marje perturbă scopurile şi obiectivele de practicare a turismului. Turiştii resimt aceasta în variate feluri: aglomeraţia prea mare, mirosurile neplăcute, zgomotele sau poluarea "vizuală",
care denotă faptul că a fost depăşită capacitatea fizică de primire.
2.  Capacitatea ecologică de primire include acel nivel de dezvoltare al turismului, care nu perturbă echilibrul ecologic al zonei turistice şi nu provoacă degradarea, poluarea mediului înconjurător.
3.  Capacitatea socială de primire presupune acceptarea turiştilor din partea populaţiei locale, în limitele unei marje, care nu generează distrugerea culturii, a tradiţiilor şi specificului local al zonei.
4.     Capacitatea economică de primire se referă la tolerarea primirii turiştilor în funcţie de costurile economice, ecologice, sociale şi culturale. In cadrul capacităţii economice, se are în vedere dezvoltarea capacităţii de cazare, fără ca anvergura activităţilor să afecteze costurile economice ale populaţiei respective.
5.          Capacitatea    psihologică    de    primire   înseamnă   asigurarea confortului psihic al turiştilor, generată de atitudinea pozitiva a localnicilor precum şi a capacităţii fizice, ecologice, sociale şi economice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu