marți, 23 august 2016

Indicatorii de cuantificare a capacităţii de cazare turistică

Capacitatea de cazare turistică poate fi evaluată, folosind un set de indicatori.
1.     Capacitatea de cazare turistică existentă cuprinde numărul de locuri de cazare de folosinţă turistică. Ea diferă de capacitatea de cazare turistică în funcţiune, adică de numărul de locuri de cazare efectiv puse la dispoziţia turiştilor de către unităţile hoteliere.
Capacitatea de cazare existentă se exprimă prin numărul total de paturi, care poate fi apreciat în mod global sau cu ajutorul unor indicatori parţiali:
-  numărul de camere individuale;
-  numărul de locuri de cazare în camere individuale;
-  numărul de camere duble;
-  numărul de locuri de cazare în camere duble;
-  numărul de apartamente;
-  numărul de locuri de cazare în apartamente.
2.        Capacitatea de cazare în funcţiune (Cap) exprimă, deci, oferta de cazare a firmei de turism în funcţie de numărul de locuri care pot fi oferite la cazare (L) şi numărul de zile cât pot fi folosite într-un an (nz), luând în consideraţie şi zilele de neutilizare, datorate unor lucrări de igienizare, curăţenie, reparaţii.

Cap  =  L  x  nz

3.        Oferta de cazare (L) cuprinde volumul total de activităţi de cazare, pe care unitatea de cazare turistică îl poate realiza într-o anumită perioadă de timp. Structura ofertei de cazare cuprinde oferta hotelieră (Lh) şi structurile de primire extrahoteliere (LEx), ea putând fi analizată mai detaliat. Oferta de cazare turistică este o mărime ex-ante, utilizată la stabilirea volumului programat de încasări.

L =  Lh  +  Lex

1. Densitatea ofertei de cazare (D) poate fi evaluată ca pondere a locurilor de cazare pe km.2 sau loc de cazare, calculându-se în două moduri: fie ca raport între numărul locurilor totale de cazare (L) şi suprafaţa zonei (S), fie ca raport între numărul locurilor totale de cazare şi numărul camerelor (N):

D  =  ( L  /  S)  x 100   sau  D  =  (L  /  N)  x 100

5.    Coeficientul de ocupare a capacităţii de cazare în funcţiune (Cf) este calculat ca un coeficient ponderat, între numărul de turişti (T) şi durata medie a sejurului (S), respectiv, între locurile de cazare şi numărul de zile-turist.
Cf = T  x S  / L x Zt  x 100
unde:
T - numărul de turişti;   S- durata medie a sejurului;    Zt - număr de zile-turist.

6.    Coeficientul de utilizare a capacităţii de cazare în funcţiune (Cuc) exprimă gradul de valorificare a ofertei de locuri-zile de cazare a hotelului (L), într-o anumită perioadă de timp. Se calculează ca un raport între numărul de zile-turist sau numărul de înnoptări în spaţiile de cazare disponibile (Zt) şi oferta de locuri-zile de cazare (L):

Cuc  =  ( zt  / L )  x 100

7.        Numărul mediu zilnic, lunar sau anual de turişti (Nt) indică cererea efectivă globală sau pe segmente de clienţi, într-o anumită perioadă de timp. Se calculează ca un raport între numărul de turişti sosiţi în perioada de referinţă (T) şi numărul de zile al perioadei respective (Z):

Nt = T  /  z

3.  Durata medie de sejur (S) se calculează la nivel global, pe mijloace de cazare, sau după proveninţa turiştilor. Ea caracterizează gradul de atractivitate al unei zone, indicând perioada medie de timp, în care turiştii rămân într-o anumită zonă turistică:
=  ZT  /  T

Indicatorii prezentaţi reprezintă instrumente preţioase de lucru pentru aprecierea gradului de valorificare a unităţii de cazare turistică, a eficienţei acesteia, a gradului de atractivitate a unei zone, a circulaţiei turistice, atât la nivel microeconomic, cât şi mezo şi macroeconomic.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu